,                                                                                           .

.                                            .

.                  .

 O rozprávkach:

Rozprávky

 • 1

  Medovníková chalúpka

  Tajomstvo pochvaly
 • 2

  O Červenej čiapočke

  Tajomstvo jasného želania
 • 3

  Popoluška

  Tajomstvo zázračných prštekov
 • 4

  Darované hračky

  Tajomstvo rovnováhy
 • 5

  Vyberám si zdravie

  Tajomstvo liečivých myšlienok

Prečo sú Pozitívne rozprávky pozitívne?

 • Pozitívny obsah

  V Pozitívnych rozprávkach o Červenej Čiapočke či o Medovníkovej chalúpke už nie je zlý vlk, ktorý zožerie starkú, Čiapočku a potom ho treba zabiť, ani ježibaba, ktorá hádže deti do pece. Každá rozprávka má v sebe pozitívny odkaz. Šťastný koniec rozprávky pre šťastie vašich detí. Deti sa učia pozitívne nazerať na svet. Situácia, ktorá sa na začiatku javí ako problém znamená príležitosť naučiť sa niečo nové.
 • Riešenie problémov

  Cez Pozitívne rozprávky získavate Vy a Vaše dieťa návod na riešenie niektorých problémov ako napríklad lakomstvo, chamtivosť, ohováranie, výhody z ochorenia a pod.
 • Rozvíjanie detskej fantázie a tvorivosti

  Počúvaním Pozitívnych rozprávok sa deťom rozvíja fantázia a tvorivosť, naučia sa aj techniku správnej vizualizácie, ktorá im v živote pomôže jasnejšie stanovovať si svoje plány a ciele. Pomôže im upresniť si svoj zámer a myšlienky.
 • Techniky z NLP

  V Pozitívnych rozprávkach sú vložené aj techniky z neurolingvistického programovania (NLP), ktorých účinnosť je vedecky dokázaná a pomáhajú deťom napríklad rýchlejšie sa uzdraviť, zvládať stres alebo upriamiť svoju pozornosť na to, čo si želajú. Techniky do textov pripravil Peter Sasín, zakladateľ NLP akadémie.
 • Sociálne cítenie

  Vďaka Pozitívnym rozprávkam deti vedia rýchlejšie pochopiť dôležitosť sociálneho cítenia. Vedia napríklad ako si dávať pozor na ohováranie a klebety, poznajú účinnosť pochvaly a vedia sa deliť s inými a vážiť si veci.
 • Hlasy známych hercov

  Postavy z rozprávok pútavo nahovorili pozitívni ľudia, ktorí sú pre bežných ľudí známi a úspešní ako napr. Kramár, Tlučková, Šišková, Noga, Sládečková, Hajdu, Latinák, Kemka, Miezga, Štúr, Malachovský, Topoľský, Ondrejková, Porubjaková, Jedľovský.
 • Krásne originálne pesničky

  Ku každej rozprávke je nahratá originálna pesnička, v ktorej je zhrnutá hlavná pointa z rozprávky. Naspievali ju detičky a folkový spevák Janko Kulich.

Vďaka Pozitívnym rozprávkam deti vedia:

- Nazerať na problém ako na príležitosť. - Čím viac dám, tým viac mám. - Techniku na uzdravenie. - Techniku kotvenia z NLP. - Techniku vizualizácie. - Rozoznávať klebety. - Účinok pochvaly. - Deliť sa. - Byť spokojný s tým, čo mám. .

Čím sú Pozitívne rozprávky jedinečné?

- Sú vhodné už aj pre najmenšie detičky. - Nahovorené sú veselo a pútavo. - Ponaučenie na konci každej rozprávky. - Originálna pesnička ku každej rozprávke. - Obsahujú techniky z NLP od Petra Sasína.

Počúvaním Pozitívnych rozprávok získavate:

- Príbehy bez zla a násilia pre šťastie Vašich detí. - Návod na riešenie niektorých problémov s deťmi. - Príjemne a užitočne strávený čas. - Podnety na rozvíjanie fantázie a pozitívne nazeranie na svet. - Schopnosť vidieť problém ako príležitosť naučiť sa niečo nové. - Techniku na uzdravenie. - Techniku kotvenia. - Techniku vizualizácie. - Príjemný pocit, že som pre svoje dieťa spravil niečo dobré.

Klasické rozprávky nemusia byť vždy hororom! Vypočujte si pozitívnu rozprávku o Medovníkovej chalúpke, ktorú narozprávali známi herci ako Miro Noga, Ady Hajdu, Marta Sládečková, Anka Šišková, Zuzka Porubjaková či Lukáš Latinák.